preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Virtualna knjižnica

News portal za studente i srednjoškolce u Hrvatskojna kojem je predstavljena i naša škola

ŠKOLSKI LIST
Savjeti za roditelje

Zbog rastuće dostupnosti proizvoda koji sadrže nove psihoaktivne tvari te visokih rizika koji se povezuju s njihovom kcnzumacijom, svrha  ove brošure je informirati roditelje o toj pojavi

Vijesti

POVEŽIMO SE UMJETNOŠĆU


Prošle školske godine s učenicima trećih razreda pripremali smo izložbu povodom Svjetskog dana umjetnosti 15. travnja. Kako nas je korona spriječila, morali smo nažalost odustati od izložbe u sklopu eTwinning projekta Tulips to Tesla. Održavanje nastave po A modelu omogućuje nam da svoje ideje provedemo danas.

Ostvarenje ishoda međupredmetne teme jako su važni za osobni i socijalni razvoj svakog pojedinca u društvu. Kulturne razlike obogaćuju i pružaju učeniku ostvarenje sljedećih ishoda:

 • analizira vrijednosti svog kulturnog naslijeđa u odnosu na multikulturalni svijet
 • analizira i kritički se odnosi prema iskustvima svoje i drugih kulturnih zajednica
 • živi u skladu s vrijednostima i kulturom svoje zajednice poštujući kulturni identitet drugih

   


Prema nastavnom planu i programu, prof. Prezzi u sklopu predmeta Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja obrađuje jedinicu Vanjskotrgovinski subjekti poput brokera, inozemnih distributera, jobbera, faktor agenta, a i banto trgovaca. Banto trgovac  je  posebna vrsta vanjskotrgovinskog posrednika koji je nastao u zemljama Dalekog Istoka (Kina, Japan). On obavlja poslove zastupnika, komisionara ili specijaliziranog posrednika za izvoz i uvoz. Ima dobar bonitet, dugu tradiciju i ugled u poslovnom svijetu svoje zemlje. Poznaje navike domaćih trgovaca, domaće tržište, jezik i običaje.
Ishodi navede nastavne jedinice su:

 • - nabrojiti vanjskotrgovinske posrednike
 • - opisati vanjskotrgovinske posrednike
 • - navesti primjer tradicije trgovanja i mentaliteta poslovnih ljudi određene zemlje
 • - prepoznati pozitivne i negativne utjecaje globalizacije za poslovanje u vanjskoj trgovini

Profesorice Barišić i Istenić u sklopu Strukovnih vježbi upravo ostvaruju ishode:

 • vježbati kako dijeliti informacije, raspravljati o temama, razmjenjivati ideje, donositi odluke

 • pokazati razumijevanje sličnosti i razlika između naših života, kulture i razlika u poslovanju

 • vježbati vještine učenika 21. stoljeća i razvijati kulturnu svijest

U sklopu eTwinning projekta Tulips to Tesla  kojeg ostvarujemo s nizozemskim partnerima Delton College, Zwolle, Netherlands, učenici otkrivaju kako će kultura vjerojatno utjecati na svakodnevnu suradnju s kolegama, kupcima ili partnerima iz različitih regija.
Bilo da radimo u Splitu, Zwolleu,  Dubaiju, New Yorku ili New Delhiju, svi smo dio globalne mreže. Ljudi iz različitih kultura razmišljaju, vode razgovore i komuniciraju na različite načine.  Da bismo uspjeli, bitno je da se naučimo kretati tim kulturnim minskim poljem.  Kada pokušavamo razumjeti i predvidjeti ponašanje drugih trebamo se usredotočiti na kulturne razlike u komuniciranju, uvjeravanju, odlučivanju…  To vrijedi za razgovore licem u lice, kad se povežemo e-poštom, videokonferencijom, Skypeom ili telefonom. 
Učenici se povezuju s vršnjacima, upoznaju sličnosti i razlike između svog života i kulture, vježbaju interkulturalnu komunikaciju, raspravljaju o temama, razmjenjuju ideje i donose odluke.


Svi navedeni ishodi također su u korelaciji i s ishodima nastavnog predmeta Marketing kod prof. Maričić. U sklopu nastavne jedinice Temeljna obilježja suvremenog marketinga nužno je posebno naglasiti kako je suvremeni marketing globalan te kako suvremene tehnologije omogućavaju i malim tvrtkama prisutnost na tržištima raznih zemalja.  Ishodi navedene nastavne jedinice su:

 • navesti obilježja suvremenog marketinga
 • navesti primjer globalnog marketinga
 • prezentirati pozitivne primjere prilagodbe marketinških aktivnosti kulturnim specifičnostima pojedine zemlje
 • navesti primjere ekološkog i društveno odgovornog marketinga

Na nastavi Hrvatskoga jezika prof. Čota s učenicima je odabrala predstavnike hrvatske književnosti koje će predstaviti svojim nizozemskim vršnjacima. Odabir je pao na Augusta Šenou, Antuna Gustava Matoša i Miroslava Krležu. Učenici su istraživali njihove najpoznatije i najljepše domoljubne citate, interpretativno čitali, zapisivali ih i zvučno snimali. Odgovarajuće citate povezivali su s umjetničkim djelima hrvatskog kipara Ivana Meštrovića i slikara Vlahe Bukovca.

Ostvareni ishodi Hrvatskoga jezika su:

SŠ HJ B./.1 - Učenik izražava svoj literarni doživljaj i obrazlaže stavove o književnim tekstovima A.Šenoe, A.G.Matoša i M.Krleže.
SŠ HJ B./.2 - Učenik uspoređuje književne tekstove hrvatskog i nizozemskog kulturnog naslijeđa.
SŠ HJ HJ B./.3 - Učenik uspoređuje književne tekstove s obzirom na književnopovijesni, društveni i kulturni kontekst.
HJ B./.4 - Učenik se stvaralački izražava prema vlastitome interesu potaknut tekstom (zvučni zapisi i posteri).
SŠ HJ C./.2. Učenik analizira tekstove iz hrvatske kulturne baštine i kulturnoga kruga i njihov utjecaj na vlastiti kulturni identitet.


Na satu informatike s prof. Perković  učenici su odabrali  odgovarajući alat, osmislili  dizajn, uklopili istražene  sadržaje, te izraditi i pohraniti digitalni sadržaj 

Ostvareni ishodi predmeta informatika:

 • pronalazi podatke i informacije, odabire prikladne izvore informacija te uređuje, stvara i objavljuje/dijeli svoje digitalne sadržaje 
 • u online okruženju surađuje i radi na projektu. 
 • učenik u suradničkome online okruženju na zajedničkom projektu analizira etička pitanja koja proizlaze iz korištenja računalnom tehnologijom

 

Cijeli koleracijski projekt „Povežimo se umjetnošću“ uz ostvarivanje međupredmetnih tema ostvaren je uz asistenciju prof Povijesti i Povijesti umjetnosti  Kristine Stipica

Najbolji učenički radovi objavljeni su u prilogu.

 

Profesorice: Ivana Prezzi, Magda Barišić, Vanja Perković, Marija Istenić, Mirela Maričić, Ivana Čota i Kristina Stipica

 

 


Priloženi dokumenti:
Globalizacija.pdf (4.36 MB)
Nizozemski_umjetnici.pdf (4.27 MB)

Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: vanja perković   datum: 15. 10. 2020.PROJEKTI

 

Projekt Come, See, Learn... dobio je europsku oznaku kvalitete 

 


PODUZETNIŠTVO

Izložba “Poduzetničke boje”

Split, KTŠS, 11. travnja 2019.

Marketing za male i srednje poduzetnike

Video kao rezultat projekta Postani/ostani poduzetnik (POP)

 


CARNETZNAŠ LI SE ZAŠTITITI NA INTERNETU ?


Korisni linkovi

EU projekti 

preskoči na navigaciju