2020-10-25 22:31:20

SVJETSKI DAN ŠTEDNJE

- primjer dobre prakse inovativnih metoda poučavanja

Svjetski dan štednje obilježava se svake godine potkraj listopada u spomen na Prvi međunarodni kongres štedioničara održan 1924. u Milanu u povijesnome sjedištu banke Cassa di Risparmio. Sudionici kongresa usuglasili su se da je štednja prijeko potrebna za razvoj čovječanstva te je proglašen i Svjetski dan štednje kao prilog borbi protiv rasipništva, čime je istodobno započeto i razdoblje promišljanja o potrebi očuvanja postojećih resursa i promjeni načina njihove uporabe. 
Taj dan posvećen je promicanju i jačanju svijesti javnosti o važnosti štednje za suvremenu ekonomiju i osobne potrebe svakog pojedinca. Istaknuta je poruka: 
„Nije to dan za odmor: to treba biti dan rada i poduzetništva nadahnut idealom  štednje s namjerom promicanja njegovih načela primjerom, riječju i zornim prikazom.”
(Bulletin of the International Thrift Institute, 1926., br. 1, str. 4.)

Komercijalno-trgovačka škola Split, odlučila je obilježiti ovaj dan u duhu poduzetništva i ostvarenju ishoda međupredmetnih tema održivog razvoja:

  • analizira načela održive proizvodnje i potrošnje
  • svjestan je važnosti održive proizvodnje i potrošnje
  • prepoznaje i koristi se proizvodima koji su proizvedeni bez štetnih utjecaja na okoliš

Obrazovni  ishodi Poduzetništvo:

- objasniti osnovne namjene štednje - razviti svijest o potrebi očuvanja postojećih resursa - racionalno upravljati troškovima - planirati osobnu potrošnju - osmisliti individualnu štednju

U korelaciji sa predmetnim ishodima iz Poduzetništva, učenici su u suradnji s profesoricama iz Računovodstva i i Informatike izradili proračunsku tablicu izračuna kamate na štednju. (https://www.moj-bankar.hr/%C5%A0tednja-depoziti/Kalkulator)

Obrazovni ishodi iz Računovodstva:

razlikuje temeljne financijske pojmove (kamatna stopa, iznos kamata, oročena štednja...) izračunava iznos kamata na oročenu štednju uspoređuje iznos kamata s obzirom na vremenski rok i iznos rentne uplate prosuđuje značaj očuvanja resursa za vlastitu i opću dobrobit.

Obrazovni ishodi iz Informatike:

·  - Analizira problem,određuje vrstu i opseg ulaznih podataka, razmatra načine rješavanja problema. Uočava zasebne cjeline i rastavlja problem na manje dijelove. Prikazuje postupak rješavanja problema u koracima. Prepoznaje u svojemu algoritmu osnovne algoritamske strukture:. Diskutira ispravnost algoritma te ga po potrebi mijenja.

Izradile: Magda Barišić, Mirela Maričić, Marija Istenić, Ivana Prezzi i Vanja Perković

Scenarij poučavanja

Trgovačka škola Split